VTV-2018 - Een gezond vooruitzicht

De VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018, getiteld 'Een gezond vooruitzicht', bestaat uit een Trendscenario, Themaverkenningen, 
Handelingsopties en een Synthese. 

De Synthese, verschenen in juni 2018, vormt het afsluitend onderdeel van de VTV-2018. 

Ga naar de website van de VTV-2018