Aan c-VTV werkten mee

De corona-inclusieve VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met en consultatie van vele externe partners. De volgende mensen hebben meegewerkt aan de c-VTV (medewerkers zijn van het RIVM tenzij anders is vermeld):

Projectteam c-VTV

 • Henk Hilderink, projectleider
 • Erwin Eisinger, projectleider
 • Els Slichter,  projectondersteuning

Redactie c-VTV

 • Nicolette Kupper, eindredacteur
 • Marieke van Bakel, eindredacteur
 • Johan Polder
 • Casper Schoemaker
 • Julika Vermolen

Team thema COVID-19

 • Pieter de Boer, thema-coördinator
 • Giske Lagerweij
 • Susan van den Hof
 • Lucie Vermeulen-Henstra
 • Jacco Wallinga

Geraadpleegde experts thema COVID-19

 • Jantien Backer
 • Scott McDonald
 • Susan Hahne
 • Don Klinkenberg

Team thema Gezondheid

 • René Poos, thema-coördinator
 • Henk Hilderink, thema-coördinator
 • Petra Eijsink

Geraadpleegde experts thema Gezondheid 

 • Liselotte van Asten
 • Esther Croes | Trimbos-instituut
 • Sandra van Dijk-de Bruin
 • Ceciel Dinnissen
 • Michel Dückers | NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
 • Maartje Harbers
 • Ninette van Hasselt | Trimbos-instituut
 • Patricia Hugen
 • Tessa Hulshof
 • Harry de Koning | Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • Lindy Kregting | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Giske Lagerweij
 • Susan Meijer
 • Jantien Noorda
 • Iris Seriese
 • Bianca Snijders
 • Niek Stadhouders
 • Mariken Tijhuis
 • Nynke van der Veen
 • Monique Verschuren
 • Colene Zomer
 • Femke de Zwart

Team thema Zorg

 • Natascha van Vooren, thema-coördinator
 • Geertjan Kommer
 • Josefien de Bruin
 • Fatiha Baâdoudi
 • Adriënne Rotteveel
 • Esther de Weger

Geraadpleegde experts thema Zorg

 • Simone de Bruin
 • Hanneke Drewes
 • Anoukh van Giessen
 • Johan Polder
 • Anita Suijkerbuijk

Team thema Leefomgeving

 • Lea den Broeder, thema-coördinator
 • Brigit Staatsen, thema-coördinator
 • Caroline Ameling
 • Marieke van Bakel
 • Lisbeth Hall
 • Maartje Harbers
 • Danny Houthuijs
 • Hanneke Kruize
 • Yonne Mulder
 • Annemiek van Overveld
 • Annemarie Ruijsbroek
 • Annemieke Spijkerman
 • Ton Schouten
 • Maciel Strak
 • Aletta Tholen
 • Nina van der Vliet
 • Else Zantinge

 Geraadpleegde experts thema Leefomgeving

 • Guus de Hollander | Planbureau voor de Leefomgeving
 • Reinout Kleinhans | Technische Universiteit Delft
 • Frank van Lenthe | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Joreintje Mackenbach | Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Universitair Medisch Centrum /Vrije Universiteit
 • Marga Ocké
 • Fenne Pinkster | Universiteit van Amsterdam
 • Maartje Poelman | Wageningen University and Research
 • Liesbeth van Rossum
 • Yzette Smulders | iResearch
 • Liesbeth Temme
 • Lenneke Vaandrager | Wageningen University and Research
 • Arnoud Verhoeff | Universiteit van Amsterdam
 • Annemiek Visser | iResearch
 • Joram van der Velde | iResearch

Team thema Opgaven

 • Casper Schoemaker, thema-coördinator
 • Fatima Arrahmani
 • Frank den Hertog
 • Johan Melse
 • Robert Vonk | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Team thema Jongeren

 • Frank den Hertog,  thema-coördinator
 • Fatima Arrahmani
 • Johan Melse
 • Robert Vonk | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Casper Schoemaker

Team thema Ouderen

 • Monique Verschuren, thema-coördinator
 • Liset Rietman, thema-coördinator

Geraadpleegde experts thema Ouderen

 • Fatiha Baâdoudi 
 • Simone de Bruin
 • Meta de Graaff | Netwerk Utrecht Zorg voor Ouder (NUZO)
 • Gerrie-Cor Herber 
 • Monique Leijen
 • Fons van der Lucht
 • Elisabeth van Oostrum | NUZO en Raad van Ouderen
 • Susan Picavet
 • Annemieke Spijkerman

Team Trendscenario

 • René Poos, coördinator
 • Henk Hilderink
 • Marjanne Plasmans

Team website en communicatie c-VTV

 • Cindy Deuning
 • Nicolette Kupper (coördinatie)
 • Marcel Paul Scholten
 • Els Slichter
 • Eveline van der Wilk
 • José Woudstra

RIVM Managementteam

 • Mariska van Blankers
 • Mariken Leurs
 • Jaap van Delden
 • Marith Volp
 • Hans Brug

Verder hebben ook meegewerkt: Carolien van den Brink, Jenny Bruggink,  Bart Elferink, Linda Grievink, Frank Jager, Jelle Janssen, Sjoerd Kooiker (SCP), Annieka Koster, Mirjam Kroeze,  Ratna van der Kuilen, Karin Proper, Angélique Salomons, Sonja Sligchers en Carola Wouters.

De volgende begeleidingscommissies zijn betrokken bij de totstandkoming van de c-VTV:

Klankbordgroep RIVM (KBR)

De Klankbordgroep RIVM (KBR) heeft een adviserende rol en draagt bij aan de kwaliteit, de samenhang en de interne (RIVM) consistentie van het VTV project. Daarnaast bewaakt de KBR de consistentie tussen verschillende RIVM producten. De KBR is een interne RIVM-groep en wordt voorgezeten door de directeur Volksgezondheid en Zorg. De KBR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende domeinen van het RIVM.

 • Mariska van Blankers
 • Sander Clahsen
 • Jaap van Delden
 • Birte van Elk
 • René van der Ent
 • Susan van den Hof
 • Loes Lanting
 • Birgit Loos
 • Rob Maas
 • Johan Polder
 • Rob Riesmeijer
 • Ana Maria de Roda Husman
 • Lieke Sanders
 • Remco Steenbergen
 • Heddy de Wijs

RIVM-medewerkers/experts maken deel uit van de volgende domeinen/centra:
Domein Infectieziekten en Vaccinologie: Centrum Infectieziektebestrijding, Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie
Domein Milieu en Veiligheid: Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid, Centrum Milieukwaliteit, Centrum Veiligheid Stoffen en Producten, Centrum Veiligheid
Domein Volksgezondheid en Zorg: Centrum Gezondheid en Maatschappij, Centrum Voeding, Preventie en Zorg

Wetenschappelijke Adviesraad VTV 

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst de wetenschappelijke kwaliteit, de samenhang en de consistentie van het VTV project. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit vooraanstaande deskundigen uit het wetenschappelijke veld, en wordt voorgezeten door de DG van het RIVM.

 • prof.dr. Pim van Assendelft | Radboud Universitair Medisch Centrum
 • dr.ir. Ingrid Bakker 
 • prof.dr. Lex Burdorf | Erasmus Medisch Centrum
 • dr. Marcel Canoy
 • prof.dr. Pim Cuijpers | Universiteit van Amsterdam
 • prof.dr. Semiha Denktas | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof.dr. Pearl Dykstra | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof.dr. Halleh Ghorashi | Vrije Universiteit van Amsterdam
 • prof.dr.ir. Dick Heederik | Universiteit van Utrecht
 • dr. Guus de Hollander | Planbureau voor de Leefomgeving
 • prof.dr. Maria van den Muijsenbergh | Radboud Universitair Medisch Centrum
 • prof.dr. Maria Prins | Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • prof.dr. Dirk Ruwaard | Universiteit Maastricht
 • prof.dr. Karien Stronks, voorzitter | Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • drs. Marlous Rodriguez, secretaris | RIVM

Departementale commissies en projectgroepen

Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport): Bij de totstandkoming is afgestemd met de projectgroep KUCG (onder voorzitterschap van de directie Publieke Gezondheid (PG)). In deze projectgroep zijn de volgende beleidsdirecties vertegenwoordigd: Langdurige Zorg (LZ), Maatschappelijke Ondersteuning (MO), Jeugd, Curatieve Zorg (CZ), Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT), Patiënt en Zorgordening (PZo), Macro Economische Vraagstukken (MEVA), Zorgverzekeringen, Innovatie en Zorgvernieuwing (I&Z), Informatiebeleid/CIO, Sport, Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie(VGP). Ook is het MT-netwerk Preventie op twee momenten geïnformeerd.

Daarnaast is het Interdepartementale directeurenoverleg ‘Stuurgroep Impact op Gezondheid’ geïnformeerd. Hierin zijn de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)), Binnenlandse Zaken ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) vertegenwoordigd.