Meisje in gekleurde trui in yoga-houding met Den Haag als achtergrond

De volgende VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) verschijnt in november 2024. De VTV-2024 schetst een breed beeld van de toekomst van gezondheid en zorg. Het kijkt niet alleen naar ziekte en sterfte, maar ook naar de factoren die invloed hebben op gezondheid, zoals de leefomgeving en armoede. Verder kijkt de VTV niet alleen naar de cijfers, maar ook naar wat ze betekenen. Dit alles gebeurt op basis van de kennis van wetenschappelijke experts, binnen en buiten het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), en professionals uit het veld. Ook wordt aan Nederlanders gevraagd hoe zij aankijken tegen gezondheid en zorg in de toekomst.

De VTV-2024 berekent onder meer het aantal jaren dat mensen in 2050 in goede gezondheid zullen leven. Hiervoor bekijkt het RIVM hoe vaak allerlei ziekten en aandoeningen voorkomen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en psychische aandoeningen. Bij deze berekeningen wordt speciaal gekeken naar twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden: demografische ontwikkelingen (zoals migratie en ouderen) en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving.

Daarnaast gaat de VTV-2024 dieper in op drie thema’s: Gezonde generaties in 2050 (jongeren en 60-plussers), Zorg en het sociale domein en Naar een gezonde leefomgeving en gezond klimaat. Binnen alle drie de thema’s wordt ook stilgestaan bij de onderwerpen diversiteit en infectieziekten, zoals corona.

Op basis van al deze kennis en inzichten benoemt de VTV-2024 voor welke maatschappelijke opgaven Nederland komt te staan. En hoe de maatschappij zich daarop volgens experts en burgers het beste kan voorbereiden: nu en in de toekomst.

Publicaties VTV-2024

Het rapport Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050 geeft een vooruitblik op de VTV-2024. Het rapport is verschenen vanwege de vervroegde verkiezingen en de kabinetsformatie. Het rapport bevat de inzichten die tot nu toe bekend zijn. 

Bekijk de vooruitblik op www.rivm.nl

Het definitierapport Op weg naar de VTV-2024 beschrijft de inhoud en aanpak van de VTV-2024. 

Bekijk het definitierapport op www.rivm.nl