Over de VTV

Met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) geeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) elke vier jaar een vooruitblik op ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg. Dit rapport is een basis voor landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

De VTV gaat in op vragen als: wat komt er de komende dertig jaar op ons af? Hoe gezond zijn we in 2050? Welke aandoeningen komen dan veel voor en hoeveel ouderen telt ons land? En welke digitale ontwikkelingen komen op ons af? Antwoorden op deze en andere vragen kunnen we niet los zien van andere trends die in de maatschappij spelen.

Met de VTV schetsen we een breed beeld van de toekomst van gezondheid en zorg. We kijken niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de betekenis daarachter. Ook vragen we aan Nederlanders hoe zij aankijken tegen zorg en gezondheid in de toekomst.

Kortom: de VTV laat zien voor welke uitdagingen Nederland staat. En hoe we ons, als maatschappij, daar het beste op kunnen voorbereiden: nu en in de toekomst. Want de zorg voor morgen, begint vandaag.

De eerstvolgende VTV verschijnt voor de zomer van 2024. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

 

Het uitbrengen van de VTV behoort tot de wettelijke taken van het RIVM (Wet op het RIVM art. 3 lid 1). Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verleent elke vier jaar de opdracht.