Uitgaven van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakt al meer dan 25 jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de VTV worden de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg in kaart gebracht. Hierbij wordt gezondheid breed opgevat. De VTV kijkt niet alleen naar ziekte en sterfte, maar juist ook naar andere belangrijke aspecten van gezondheid. Ook is er een brede beschouwing van determinanten van gezondheid. De samenhang en integraliteit zijn aspecten die de VTV al jaren een toongevende publicatie maken. 

In november 2020 is de corona-inclusieve VTV verschenen. Hieronder vindt u de VTV's die voor 2020 zijn gemaakt.

VTV-2018

Een gezond vooruitzicht

VTV-2014

Een gezonder Nederland

VTV-2010

Van gezond naar beter

VTV-2006

Zorg voor gezondheid

VTV-2002

Gezondheid op koers?

VTV-1997

De som der delen

VTV-1993

De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 1950-2010