VTV-2018 - Een gezond vooruitzicht

De VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018, getiteld 'Een gezond vooruitzicht', bestaat uit een Trendscenario, Themaverkenningen, 
Handelingsopties en een Synthese. 

De Synthese, verschenen in juni 2018, vormt het afsluitend onderdeel van de VTV-2018. 

Ga naar de website van de VTV-2018