Een nieuw virus en een nieuwe ziekte

De ziektelast van COVID-19 ligt bijna vijf keer hoger dan een gemiddeld influenzaseizoen. COVID-19 wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Hoeveel weten we al van dit nieuwe coronavirus en het ziektebeeld COVID-19? Hoe zal de verspreiding van het virus in Nederland verder verlopen? Veel is nog onzeker. We beschrijven de toekomstige ontwikkelingen aan de hand van drie scenario’s. De mogelijkheid bestaat dat SARS-CoV-2 of een ander coronavirus in de toekomst voor uitbraken zal blijven zorgen. De Nederlandse bevolking vergrijst, het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt toe, en steeds meer mensen hebben overgewicht. Als gevolg hiervan wordt de bevolking elk jaar een beetje kwetsbaarder.

Infographic thema COVID-19