Impact COVID-19 op veel verschillende terreinen

In de eerste fase van de coronacrisis is er begrijpelijkerwijs veel aandacht uitgegaan naar de gezondheid van COVID-19 patiënten en de zorg die ze nodig hadden. De economische consequenties van de maatregelen kregen ook al snel veel aandacht. Minder aandacht was er voor sommige bevolkingsgroepen die door de maatregelen niet meer optimaal konden meedoen aan de samenleving. Ook ervaren gezondheid, eenzaamheid, eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving kregen in verhouding minder aandacht. Met het oog op de toekomst is het van belang om ook deze aspecten van de volksgezondheid mee te wegen in nieuw beleid.

Meerdere perspectieven op gezondheid

Volksgezondheid gaat over meer dan alleen COVID-19. Daarover is iedereen het eens. Wat er precies bedoeld wordt met dat ‘meer’, daarover denken mensen verschillend. Vier perspectieven op de volksgezondheid, ontwikkeld voor de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2014, maken die diversiteit in opvattingen expliciet. De perspectieven richten zich op lang leven zonder ziekte, participatie van maatschappelijk kwetsbaren, autonomie van burger en patiënt, en houdbaarheid van de zorguitgaven. Rekening houden met alle perspectieven helpt bij het vormgeven van afgewogen nieuwe beleidsmaatregelen. Ze verhelderen daarnaast de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en voor ouderen.