Trendscenario en opgaven

Hoepelende dames Nationale beeldbank

Het Trendscenario van de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018 geeft inzicht in de toekomstige maatschappelijke opgaven voor de volksgezondheid en zorg. Het uitgangspunt in het Trendscenario is dat we op de huidige voet doorgaan, zonder wijzigingen in het beleid. Op basis van de toekomstige ontwikkelingen in het Trendscenario zijn maatschappelijke opgaven voor de toekomst van de Nederlandse volksgezondheid vastgesteld. Deze zijn mede tot stand gekomen met een breed uitgezette vragenlijst onder burgers, professionals en studenten.

De maatschappelijke opgaven zijn:

  • de blijvend hoge ziektelast door hart- en vaatziekten en kanker;
  • het groter worden van de groep zelfstandig wonende ouderen met dementie en andere complexe problemen;
  • de toenemende mentale druk op jongeren en jongvolwassenen.

De respondenten van de vragenlijst noemden ook de stijgende zorguitgaven en dreiging van antibioticaresistentie als belangrijke opgaven.

 

Voor de c-VTV is het Trendscenario met de toekomstprojecties voor de belangrijkste trends geactualiseerd. Onderwerpen die niet geactualiseerd zijn zijn te vinden op de website van de VTV-2018. De projecties in het Trendscenario zijn gemaakt voordat de coronapandemie uitbrak.