Veranderingen in de zorg

De zorgvraag verandert. We zien de zorguitgaven stijgen, en er is een toenemend tekort aan zorgpersoneel. Hoe kunnen we blijven aansluiten bij de zorgbehoeften van mensen? Welke trends zien we in de vraag naar zorg en ondersteuning, de vormgeving hiervan, en het gebruik van bijvoorbeeld technologie? De pandemie en bijbehorende maatregelen hebben in korte tijd een deel van ons zorgsysteem tijdelijk stil gelegd. Wat is de invloed op de korte termijn, en kan er al iets gezegd worden over langere termijn? We kijken hiernaar vanuit de volgende thema’s: zorgsysteem, levering van zorg (thuis en in de wijk) en het perspectief van de patiënt en inwoner.

Infographic thema Zorg