Ontwikkelingen leefomgeving als gevolg van de crisis

Tijdens de coronacrisis zagen we al snel de eerste (tijdelijke) veranderingen in de leefomgeving. De lucht was schoner en er was minder verkeersgeluid. De directe omgeving, natuur of openbare ruimte, werd belangrijker voor bewoners. De omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en spelen is van grote invloed op hun gedrag en hun gezondheid. De inrichting van de leefomgeving kan in verschillende opzichten verbeterd worden. De coronacrisis maakt dit extra zichtbaar en biedt tegelijk kansen. Door het slim verbinden van klimaatbeleid met gezondheidsbeleid, ruimtelijke inrichting en het herstelbeleid van de coronacrisis, kunnen we gezondheids- en welvaartwinst boeken en daarbij rekening houden met kwetsbare groepen in de samenleving. 

Infographic thema Leefomgeving